de Nationale Parken in Noorwegen.

Om een beetje gericht op zoek te gaan naar een mooi gebied van dit schitterende land, heb ik hieronder de kaart van Noorwegen verdeeld in een aantal deelgebieden. Door met de muiscursor op zo'n gebied te gaan staan, zal deze veranderen in een hand. U kunt dan tevens zien om welk deel van het land het gaat. Klikt u vervolgens met de muis, dan gaat u rechtstreeks naar de beschrijvingen van de Nationale Parken die zich in dat deel van het land bevinden. Blijft de cursor een pijl, dan zijn er in dat gebied geen parken.
Noord Noorwegen Noord Oost Noorwegen
Centraal West Noorwegen Centraal Noorwegen
Zuid Noorwegen Norske Turist Service

NOORD OOST NOORWEGEN
Øvre Pasvik
Stabbursdalen
Øvre Anarjårka

Øvre Pasvik: het grootste oerwoudgebied van Noord Scandinavië
Het Øvre Pasvik Nationaal Park is opgericht om het grootste nog bestaande oerwoudgebied van het land te beschermen. Aan de grens met Finland en Rusland gelegen, is dit subarctische dennenbos een uitloper van de Russische Taiga. Veel oostelijke, in de rest van het land zeldzaam of onbekende plantensoorten, groeien hier in grote aantallen. Het landschap is er in het algemeen vlak met de berg Steinklepp als hoogste punt en het klimaat is er extreem. De temperaturen lopen uiteen van een winterminimum van -45°C tot een zomermaximum van van bijna +30°C. Hoewel hij erg kort is, is de zomer  meestal warm en in gunstige jaren groeien er duizenden zoete, oranjekleurige bramen in en bij de moerassen. Hoewel het park een woest gebied is, zijn er sporen van vroege lappen- en zelfs steentijd-culturen gevonden. De permanente nederzettingen in het dal zijn van recente datum.
De toegang tot het park is te vinden via de weg van Kirkenes naar Gjøkåsen.
Omtrek: 67 km²
Oprichting: 1970

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                  Terug naar  Terug naar de deelindex de deelindex

Stabbursdalen: het Noordelijkste Dennenbos van deze aarde
Dit Nationale Park is opgericht om het Noordelijkste dennenbos van de aarde te beschermen. Onderzoek heeft aangetoond, dat dit alles is wat er is overgebleven van de zeer uitgestrekte dennenbossen, die zich zo'n 2500 jaar geleden afnamen tot een stip in de toen over het algemeen gematigde temperatuur op deze breedte. Het Park telt ook als de Noordelijkste uitloper van het leefgebied van meerdere dier- en vogelsoorten en omvat voor de Finnmark (zo noemt men dit gebied ook wel) een aantal typische landschapsvormen. De rivier de Stabburselva stroomt door het gehele park en staat bekend als een goede zalmrivier. Deze rivier is soms breed en stroomt langzaam langs zandige of kiezelstranden ("lombola") en soms wordt de rivier weer smaller en ingesloten door rotswanden, met stroomversnellingen en klaterende watervallen. De winter is koud, maar de zomer is vaak warm en aangenaam.
De toegang tot het park is te vinden via een smalle weg die de hoofdweg langs Porsangerfjord zo'n 2 km ten zuiden van de brug over de Stabburselva verlaat.
Omtrek: 98 km²
Oprichting: 1970
Informatie: Er is een informatiecentrum Stabbursnes naturhus og museum, Indre Billefjord

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Øvre Anarjårka: het onaangeroerde deel van de Finnmark
Dit park en het aangrenzende finse park Lemmenjoki (ook een heel mooi park) zijn samen een groot onaangeroerd stuk natuurgebied in het hoge noorden. Het park dient ter bescherming van een deel van de Finnmarkvidda met zijn representatieve natuurtypen. Karakteristiek voor dit afgelegen gebied zijn wel het Toendralandschap, de Berkenbossen, groepen van Dennenbomen en de grote delen moerasgebied. En natuurlijk ook in dit park veel meren en rivieren. Een aantal noorse rivieren hebben hier hun oorsprong. Er wordt al meer dan een eeuw in deze rivieren naar goud gezocht, maar er zijn geen commercieel winbare aders gevonden. Ondanks zijn afmetingen, heeft het park geen wegen of gemarkeerde paden binnen zijn grenzen. Het toerisme is hier dus minimaal en de fauna hierdoor dus vrijwel ongestoord. De winters zijn erg koud, met weinig regen. De gemiddelde zomer temperatuur is 12°C. In juni, juli en augustus valt de meeste regen en zelfs dan kan nachtvorst voorkomen.
De toegang tot het park is te vinden aan de weg Karasjok naar Caskenjakka ongeveer 10 km van het park, vandaar te voet verder.
Omtrek: 1.399 km²
Oprichting: 1975

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex


NOORD NOORWEGEN
Reisa
Øvre Dividal
Ånderdalen

Reisa:    Bergkloven met woeste rivieren
Sinds duizenden jaren zoekt de Reisaelva zijn weg in het landschap van dit berggebied en vorm hiermee het omliggende landschap van dit park en met name het langgerekte Reisadalen, het hart van het Park. Diepe dalen en kloven, machtige watervallen, Gletsjertoppen bepalen mede het karakter van dit park. De plantensoorten en dieren die in het park voorkomen, zijn die van de meestvoorkomende in dit stukje Noord Noorwegen.
Omtrek: 803 km²
Oprichting: 1986

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Øvre Dividal: afwisselingsrijke wildernis in het hoge noorden
Dit Park, gelegen in het oostelijk deel van het Troms-district, is opgericht om de typische noordse binnenlandse natuur te beschermen. Het landschap is sterk afwisselend tussen dennenbossen, berkenbossen, hooggebergte, meren en moerassen. Het naaldbos telt exemplaren van wel 500 jaar oud. Het park heeft een rijke bergflora met onder anderen grote hoeveelheden van de Laplandse Rododendron en is het leefgebied van meerdere soorten roofdieren waaronder de Veelvraat. Er zijn verschillende rivieren, waarvan de grootste de Divielva is en ook veel grote en kleine meren, niet diep... maar daarom zeer visrijk. De winter in het park is lang en koud met maar liefst 8 maanden sneeuw. De zomer is er kort met soms hete en zonnige dagen. De toegang tot het park is te vinden op de weg van Dividalen naar Gambekken. Vandaar te voet verder.
Omtrek: 1.399 km²
Oprichting: 1975

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Ånderdalen: de Noordse kustennatuur
Het natuurpark Ånderdalen (het eninge gelegen aan de kust) op het eiland Senja is opgericht ter bescherming van een voor de kust typische landschap met ongerepte dwergdennenbossen en berkenbossen. Enkele van de laag bij de grond groeiende dennen zijn over de 500 jaar oud. De flora in het park is verhoudingsgewijs arm te noemen. Toch komen in dit veengebied zeldzame plantensoorten voor. Het grootste deel van het park is onbewoond. Er is een aantal kleine meren en in het zuiden van het park zijn diepe ravijnen. In de winter kan er veel sneeuw vallen, maar door de beschutte ligging van de plaatsen in het park hebben die plaatsen daar weinig last van. De toegang tot het park is te vinden door de Gisund-brug over te steken vanuit Finnsnes op het vasteland naar Senja. Deze weg volgen tot Storjord. Vandaar is het nog twee uren lopen.
Omtrek: 69 km²
Oprichting: 1970

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex


CENTRAAL NOORWEGEN
Rago

Rago:    het ontoegankelijkste Park van Noorwegen
Rago Nationaal Park, is een gebied met berglandschappen met daarin diepe ravijnen en zeer grote rotsblokken. Op sommige plekken in het park kun je zeldzame plantensoorten aantreffen in een overigens sobere plantenpracht. De Veelvraat en de Bever zijn de dieren die hier hun leefgebied hebben. Met een beetje geluk kun je ook de Lynx van het Noorden zien. Rago en het aangrenzende Zweedse Nationale Parken Padjelanta, Sarek en Stora Sjöfjellet vormen samen een natuurgebied van 5.700 km². Het park is buitengewoon ruig en vrij ontoegankelijk, zelfs zo ontoegankelijk dat alleen de vastbesloten doorzetter het zullen opzoeken. Er loopt een schitterend gemarkeerd pad dwars door het park. Het klimaat is regenachtig, met koele zomers en zachte winters. Kortom wisselvallig. Het park is het best toegankelijk via de weg naar Laksdalen. Vandaar te voet verder naar Storskogdalen.
Omtrek: 167 km²
Oprichting: 1971

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex


CENTRAAL WEST NOORWEGEN
Saltfjellet - Svartisen
Børgefjell
Gressåmoen

Saltfjellet - Svartisen:van groene dalen tot eeuwige sneeuw
Het Nationale Park Saltfjellet - Svartisen dient er voor, om dit afwisselingsrijke natuurgebied met Fjorden, vruchtbare hoog gelegen dalen, kalksteengrotten en eeuwige sneeuw en ijs te beschermen.
De Svartisengletsjer (370 km²) is de grootste gletsjer van Noord Scandinavië. Op de kalkrijke rotsen kunt u een rijke flora met veel zeldzame planten aantreffen. Ook treft u in dit park een aantal gedenkplaatsen aan van de Samencultuur, beter bekend als de "Lappen".
Omtrek: 2.105 km²
Oprichting: 1989

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Børgefjell:    een woestenij met talloze rivieren en meren
Het Nationale Park Børgefjell bestaat grotendeels uit hooggebergte wildernis met rolgesteente en spaarzame vegetatie. Karakteristiek voor het Park zijn de talloze binnenwatertjes. Verschillende meren zijn onderling verbonden door rivieren. Koud en moeilijk over te steken, vooral na regen, hebben deze rivieren veelvuldig een reeks van prachtige watervallen. Op de laagvlakte komt u vruchtbare bergwanden en moerasgebied tegen. Børgefjell is op grond van zijn rijke vogelbestand en vanwege het leefgebied van meerdere grote roofdier soorten van groot zoölogisch belang. Toegang tot het park is te vinden door per voet vanuit Majavatn te starten.
Omtrek: 1.107 km²
Oprichting: 1963

Terug naar Terug naar de
 landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Gressåmoen: ongerepte dennenbossen
Het Gressåmoen Nationale Park werd opgericht om het bijna onaangeroerde dennenbos te beschermen. Het bos is zeer oud en er zijn maar weinig plaatsen te vinden waar hout is gekapt. Het Park omvat een voor Noord Trondelag (zoals ze dit gebied ook wel noemen) typisch landschap met bos en gebergte. Uitgestrekte moerasgebieden bepalen tevens het landschap en het is daarnaast het leefgebied voor enkele bijzondere vogelsoorten. Het gebied stond een eeuw geleden bekend als een van Europa's beste streken voor de elandenjacht. De winters zijn koud en streng, en zelfs 's zomers is het weer uitermate wisselvallig. Juli is vaak regenachtig. Mei en augustus zijn de beste maande van het jaar. De toegang tot het park is hoofdzakelijk per voet te bereiken.
Omtrek: 182 km²
Oprichting: 1970

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex


ZUID NOORWEGEN
Femundsmarka
Dovrefjell
Jostedalsbreen
Rondane
Gutulia
Jotunheimen
Ormtjernkampen
Hardangervidda

Femundsmarka:    Ongerepte dennen en glinsterende meren en rivieren
Door de sporen van de laatste ijstijd getekend, werd dit Nationale Park ter bescherming van het typische door de ijstijd gekenmerkte lanschap met meren, grote lavasteenvelden, dennebossen en hoge bergen opgericht. Femund is een gebied dat wij zelf al vaker bezocht hebben. Op volgroeide bergdennen, een herkenningsteken voor dit gebied, kunt u het zeldzame Baardmos vinden. Omdat er in dit gebied veel water is te vinden in de vorm van meren en rivieren, is dit Femundsmarkagebied een waar eldorado voor vissers. Vergeet u echter niet een plaatselijke vergunning te kopen. De zomer in dit park kan erg warm zijn, met, als het tegenzit, behorlijk wat regen. Het park is over land goed toegankelijk en zelfs met de boot kun je het park binnengaan door bijvoorbeeld i n Elga of Jonasvollen op de boot te stappen.
Omtrek: 390 km²
Oprichting: 1971
Informatie: Er is een informatiecentrum in Elverum, het Norsk Skogbruksmuseum.

Terug naar  Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Dovrefjell:    Het nationale symbool met unieke bergflora
Het Dovrefjell Nationaal Park werd opgericht, ter bescherming van het grandioze landschap met een ongewoonlijk rijk planten en dierleven. De stijle, hoge bergen in het westelijke deel van het park worden door de Snøhetta (2.286 meter boven NAP) gedomineerd. In het oostelijke deel van het park is veel kalkrijke berggrond te vinden en daardoor tref je plantensoorten aan als de Noorse Alsem. Met een beetje geluk kunt u in dit park de enige nog levende kudde Muskusossen tegen komen. Uit opgravingen is komen vast te staan, dat dit dier hier al sinds de prehistorie voorkomt. Kom echter niet te dicht bij want de dieren vallen echt aan. In het park kan men met goed resultaat op forel vissen. Het park is via de E6 goed toegankelijk. Wij maakten destijds een mooie tocht met als startpunt Kongsvold. U kunt de auto daar bij het station neerzetten en vandaar het park inlopen.
Omtrek: 256 km²
Oprichting: 1974
Informatie: Er is een informatiecentrum in Kongsvold, Fjelstue.

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Jostedalsbreen:    De grootste gletsjer op het europese vaste land
Het Jostedalsbreen Nationale Park omvat een keur aan verschillende types natuur. Van weelderige Edelhoutbossen in het laagland tot de gletsjers hoog in de bergen. Dit gletsjer ijs strekt zich over 60 km uit en bedekt daarmee bijna de helft van het park. Van die onderdelen die het meest bescherming nodig hebben in dit park zijn de Gletsjer zelf en de daaruit onstane rivieren het belangrijkst. Maar ook het cultuurlandschap in de bergdalen moet bewaakt worden.
Omtrek: 1.230 km²
Oprichting: 1991
Informatie: Er is een informatiecentrum in Stryn het Jostedalsbreen nasjonalparksenter
                     Norsk Bremuseum in Fjaerland
                     Breheimsentret in Lostedalen.

Terug naarTerug 
naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Rondane:    Beschermde diersoorten
Rondane is het oudste Nationale Park van Noorwegen en in het bijzonder een gebied waar de laatste kudden met rendieren nog in het wild leven. Daarnaast vormen de hoge bergen, de diepe en enge ravijnen en de vlakke dalen het landschap. Dit gebied is door zijn arme grond rijk aan korsmossen. Van oudsher is dit ook een gebied waar de jacht plaatsvond, dit is ook de reden dat men er overblijfselen van oude stenen valkuilen kan aantreffen. Het park is aan alle kanten goed toegankelijk en daardoor bijzonder geschikt voor het toerisme. Het klimat is erg wisselvallig, je kunt te maken krijgen met hete zomerse dagen, maar het kan er zelfs zomerdag erg fris zijn voor de tijd van het jaar. Dit gebied bezoeken wij in juli 2000.
Omtrek: 580 km²
Oprichting: 1962

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Gutulia:     Ongerepte bossen met enorme dennen
Het Gutulia Nationaal Park ligt ten zuiden van het Femundsmarka Nationaal Park en is in het leven geroepen om het "oerwoud achtige gebied" en het voor deze landstreek typische Berg en moeraslandschap te bewaren. Het bos heeft zich door de generaties heen zonder ingrepen van mensenhanden natuurlijk kunnen ontwikkelen. Veel van de bomen die u hier kunt bewonderen zijn meer dan 400 jaar oud. Veel vogelsoorten hebben hier hun vaste stek. Rendieren grazen hier al sinds de 17e eeuw. In het park, aan de oostkant van het meer, is een verzameling oude hutten neergezet die in de zomer zijn te bezichtigen. U loopt in ongeveer een half uur langs het meer naar deze prachtige plek toe. In één van die hutten kunt u koffie, thee 0f limonade kopen en worden er tegen betaling wafels gebakken. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de hutten. De winter in het park is bar, terwijl het er in de zomer vaak heet kan zijn. Maar, zelfs in juli kan de temperatuur tot onder het nulpunt dalen. De toegang tot het park is te vinden aan de weg van Sorken naar Elga richting de zweedse grens.
Omtrek: 19 km²
Oprichting: 1968
Informatie: Op de parkeerplaats bij het meer staat sinds de zomer van 1999 een kleine informatie hut
                      met meestal een kleine expositie.

Terug naar  Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Jotunheimen:    Noorwegens hoogste bergen
Aan de grens met Oost- en Westnoorwegen werd dit Nationale Park opgericht om dit wilde en mooie berglandschap te beschermen. Karakteristiek zijn de prachtige toppen van de Galdhøpiggen (2469 meter). In het gebied is een uitgebreide flora te vinden en op sommige plekken zijn gebergte planten te vinden die elders niet voorkomen. Enkele van deze zeldzame planten zijn tot bijna onder de top van de Glittertind (een andere schitterende berg) te vinden.Jotunheimen wil zoveel zeggen als "huis van de reuzen". Daar bedoelen we dan de spectaculair hoge bergen (de hoogste van het land) mee. Het park heeft een aantal lange, fjordachtige meren, zoals het Gjendemeer. Dit meer is door UNESCO uitgekozen voor bescherming voor wetenschappelijke onderzoeken. Het is daar schitterend vertoeven en een wandeltocht bergop met als startpunt Gjendeheim is zeer de mooie waard. U moet dan wel bergwandel-ervaring hebben en geen last van hoogtevrees. Het klimaat in dit park is nat en er ligt vaak tot in mei sneeuw. De maanden juni tot oktober zijn dan ook de beste maanden om het park te bezoeken. Het park is op veel manieren toegankelijk. Wie op doorreis is komt het park binnen via Bessheim.
Omtrek: 1145 km²
Oprichting: 1980

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex

Ormtjernkampen:    Ongerepte dennenbossen
Ormtjernkampen is Noorwegens kleinste Nationale Park en is in het leven geroepen om het van oorsprong uit bosgebied bestaande gebied te beschermen. In dit gebied kunnen planten en dieren zich ongestoord ontwikkelen. Het Nationale Park is een goed voorbeeld van het Oost noorse vurenhoutbos voor dat de bijl hier zijn intrede deed. Behalve Naaldbos bezit het park ook Berkenbos en een gedeelte hooggbergte.
Omtrek: 9 km²
Oprichting: 1968

Terug naar  Terug naar de landkaart de landkaart                                                    Terug naar  Terug naar de deelindex de deelindex

Hardangervidda: noord europa's grootste hoogvlaktegebied
De Hardangervidda is Noorwegens grootste Nationale Park. Het is een Hoogvlakte van bijzondere waarde. In het gebied kunt u de grootste kudden wilde rendieren (ongeveer 20.000) aantreffen van Europa en het is de meest zuidelijke plek waar je nog de Poolvos en de Sneeuwuil kunt aantreffen. Verder zijn er veel andere arctische dieren- en plantensoorten te vinden. De Hardangervidda is ook bekend van de vele meren en stromende rivieren met daarin veel forellen. Het park is vanuit Odda en Kinsarvik goed toegankelijk.
Omtrek: 3422 km²
Oprichting: 1981

Terug naar Terug naar de landkaart de landkaart                                                   Terug naar Terug naar de deelindex de deelindex